Waarom ScheidingsPraktijk?

De ScheidingsPraktijk heeft jarenlange ervaring met het regelen van echtscheidingen. We hebben in die jaren goed nagedacht over onze werkwijze. Kijkt u mee naar de vele voordelen hiervan:

 

Vaste echtscheidingsconsulent

 • regelt alles voor u
 • zet uw wensen en belangen centraal
 • heeft contact met externe deskundigen
 • biedt rust in een onrustige tijd

Scheiden in goed overleg

 • zet de kinderen voorop
 • maakt een vlotte afhandeling mogelijk
 • beperkt de emotionele schade
 • kan voor een relatief laag tarief

Vast basistarief

 • wordt van tevoren schriftelijk afgesproken
 • is duidelijk
 • en leidt dus niet tot onaangename verrassingen
 • is relatief laag

Vlotte afhandeling mogelijk

 • door goed overleg
 • in gemiddeld 6 tot 12 weken
 • waarna u verder kunt met uw leven

Kwaliteit gewaarborgd

 • door gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat
 • door controle van alle stukken, inhoudelijk èn juridisch
 • door kennisdatabase omtrent wetgeving
 • door een degelijke opleiding en regelmatige bijscholing

De aanpak van de ScheidingsPraktijk is erop gericht om de emotionele schade – vooral ook voor de kinderen -  binnen de perken te houden. Dit kan door alle praktische zaken zo goed mogelijk te regelen. U kunt daarna weer verder met uw leven.