F.A.Q.

Algemene vragen over scheiden

Op welke manieren kan ik scheiden?

U kunt scheiden met een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed. Voor beide vormen van scheiden moet u via een advocaat bij de rechtbank een verzoek indienen. Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Alle juridische banden tussen u en uw partner worden verbroken. Een scheiding van tafel en bed kan soms een oplossing zijn: u bent uit elkaar, maar u blijft volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Na een scheiding van tafel en bed kunt u uw huwelijk alsnog definitief laten ontbinden. De juridische banden tussen u en uw ex-partner worden dan verbroken. Na een echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed mag u opnieuw met iemand trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

 

Hoe vraag ik een scheiding aan?

U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift, dat u via een advocaat aan de rechtbank stuurt. Heeft u minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar), dan moet u ook een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over de zorg voor en opvoeding van uw kinderen.

 

Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?

Als u het met elkaar eens bent en geen kinderen heeft, kunt u uw geregistreerd partnerschap buiten de rechter om ontbinden. U heeft wel een advocaat of notaris nodig. Zijn er wel minderjarige kinderen of wil een van u eenzijdig het partnerschap beëindigen, dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter. Uw advocaat stuurt uw verzoekschrift met ouderschapsplan naar de rechter.

 

Wanneer is een scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap definitief?

Na de beslissing van de rechter stuurt uw advocaat de benodigde stukken naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ontbinding van het partnerschap zonder rechter gaat via een beschikking van uw advocaat of notaris naar de burgerlijke stand. De ambtenaar schrijft de ontbinding in in het register van de burgerlijke stand. Zodra dit is gebeurd, is de ontbinding definitief.

 

Vragen over financiën

Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?

U en uw ex-partner hebben in principe beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Er kunnen redenen zijn om van dit percentage af te wijken.

 

Wie hebben een onderhoudsplicht?

Echtgenoten en geregistreerde partners hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Ex-partners hebben een onderhoudsplicht als één van de partners te weinig inkomen heeft om van te leven. Dit heet partneralimentatie. Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. De alimentatieplicht voor uw kind geldt tot uw kind 18 jaar wordt. Daarna geldt een voortgezette onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie tot uw kind 21 jaar wordt. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze hiervoor een financiële regeling afspreken. Dit heet kinderalimentatie.

 

Hoe vraag ik alimentatie aan?

U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de alimentatie. Als u het niet eens met elkaar eens kunt worden, kan de rechter een alimentatieregeling en –bedrag vaststellen.

 

Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?

Wanneer uw ex-partner de kinderalimentatie of partneralimentatie niet betaalt, kunt u terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Het LBIO kan de alimentatie voor u innen. Wel gelden voorwaarden om van de hulp gebruik te kunnen maken.

 

Vragen rond de kinderen

Wat is het ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een regeling waarin ouders die uit elkaar gaan, afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Het ouderschapsplan is verplicht. In dit plan moeten in ieder geval afspraken staan over het verdelen van de zorg en opvoeding of de omgangsregeling, de kinderalimentatie en de manier waarop u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze.

 

Houd ik het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?

Na uw scheiding houdt u in principe beiden het ouderlijk gezag over uw kinderen. U blijft dus beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. De ouder die geen gezag (meer) heeft, houdt wel het recht op omgang met en informatie over het kind, tenzij de rechter anders beslist. Bij de vaststelling van het gezag moet aan kinderen vanaf 12 jaar om hun mening worden gevraagd. Bij jongere kinderen is dit niet verplicht.

 

Wie heeft er recht op omgang met mijn kind na de scheiding?

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen, tenzij de rechter anders beslist. U maakt hier met uw ex-partner afspraken over in het ouderschapsplan. Mensen die een sterke band hebben met het kind kunnen ook aan de rechter vragen om een omgangsregeling met het kind. Bijvoorbeeld de (ex-)pleegouders, de (ex-)stiefouders of de biologische vader die het kind niet heeft erkend.

 

Vragen over hulp bij scheiden

Wanneer heb ik een advocaat nodig?

De advocaat is in principe alleen nodig voor het aanvragen van de echtscheiding bij de rechtbank. Om een scheiding soepel te laten verlopen, heeft u geen advocaat nodig. Alleen als u het niet eens kunt worden, heeft u beiden een eigen advocaat nodig.

 

Wat is mediation?

Als u het niet met elkaar eens bent, kunt u de hulp van een mediator inschakelen. Een mediator is een onafhankelijke conflictbemiddelaar, die samen met u en de andere partij op zoek gaat naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Bij mediation werkt u dus zelf aan een oplossing, maar krijgt u er deskundige hulp bij.

 

Wat doet een echtscheidingsconsulent?

U kunt een echtscheidingsconsulent inschakelen als u de scheiding in goed overleg kunt regelen. De consulent regelt alle praktische zaken voor u. Zo schrijft hij het scheidingsconvenant en zo nodig het ouderschapsplan. Hij heeft daarnaast contact met andere deskundigen. Als er teveel ruzie is, hebben (ex-)partners allebei alsnog een eigen advocaat nodig.

 

Veel van de bovenstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op informatie van de Rijksoverheid.

 

Heeft u een eigen vraag waarop u graag antwoord wilt? U kunt uw vraag hier stellen. Wij komen er zo snel mogelijk op terug.