Nieuws

28 april 2019

Scheidingstest, een goed idee?

Bij de ScheidingsPraktijk Zeeland komen mensen die in goed overleg willen scheiden. Samen afspraken maken over de kinderen, het huis, de verdeling van de spullen…. er zijn eigenlijk alleen maar voordelen als dat lukt. Toch is het soms moeilijk om je aan die goede voornemens te houden. Scheiden doe je niet voor niets en er is altijd veel verdriet en frustratie.

Regelmatig blijven er ook na de scheiding problemen, vooral als er kinderen zijn. Maar ouders hebben ook na hun scheiding de verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk voor hun kinderen te zorgen.

Scheidingsbeleid

Dat vindt ook de Deense overheid. In Denemarken is nu een digitale test ontwikkeld voor ouders in scheiding, als onderdeel van een nieuw scheidingsbeleid. Ouders moeten voor de scheiding eerst zes vragen beantwoorden, waarna een verplichte ‘reflectieperiode’ van drie maanden volgt.

Een voorbeeld: ‘Je kind zal volgens afspraak om 16 uur worden opgehaald door de andere ouder. Het is nu 16.20 uur en je stuurt een sms. Kies de sms die het meest lijkt op de sms die jij wilt verzenden:

  • Hallo. We wachten op je. Kan je a.u.b. laten weten wanneer je hier kan zijn? Met vriendelijke groeten.
  • Wanneer ben je in hemelsnaam hier?
  • Hoi. Ik hoop dat alles goed gaat en dat er niks gebeurd is, aangezien je wat laat bent. Tot snel, liefs.’

Tijdens de reflectieperiode krijgen ouders en kinderen daarnaast (op vrijwillige basis) therapie aangeboden. Dit alles om de schade – met name ook voor de kinderen - zoveel mogelijk te beperken. En dat werkt: ouders en kinderen die de therapie hebben gevolgd, hebben minder last van angst en stress. Tegenstanders zijn er ook; zij vinden dit beleid betuttelend.

Extra hulp een goed idee?

De ScheidingsPraktijk is bezig met het ontwikkelen van een hulpprogramma voor de periode voor èn na de scheiding. Wat vind jij: een goed idee, die Deense aanpak? En hoe zou extra hulp er dan uit moeten zien?

 

6 februari 2019

Artikel in de Bevelandse Bode

Kies voor zekerheid met een deskundig echtscheidingsadvies

 

Scheiden betekent veel regelen. Zaken die tijdens de echtscheiding worden geregeld, bepalen voor een groot deel de (financiële) toekomst van de ex-partners. Wim Folmer van de ScheidingsPraktijk in Goes is Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). Het kwaliteitskeurmerk RFEA biedt zekerheid in onzekere tijden.


Wim Folmer is een deskundig financieel adviseur, die inmiddels tal van ex-partners begeleid heeft naar een nieuwe toekomst. “Ik vind het belangrijk om rust en overzicht te bieden. Alleen zo kunnen ex-partners de juiste beslissingen nemen in de hectische periode van scheiden. Het goed regelen van de financiën is voor iedereen één van de belangrijkste aandachtspunten. Ik begeleid het hele traject. Naast oog voor alle belangrijke geldzaken, houd ik ook nadrukkelijk rekening met alle emoties rondom de scheiding. Hierbij bemiddel ik, zodat mensen in overleg tot een zo goed mogelijk resultaat kunnen komen.”

 

Verstand van zaken
Wie gaat scheiden, moet allerlei zaken regelen, zoals huis en hypotheek, alimentatie, belasting en pensioen. Een Register Financieel Echtscheidingsadviseur heeft verstand van alle financiële, fiscale en juridische aspecten van een echtscheiding. Alleen adviseurs die deskundig en gediplomeerd zijn, mogen deze titel voeren. Wim is daarnaast erkend adviseur in hypotheken en verzekeringen. “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om zaken goed te regelen, mét iemand met verstand van zaken”, aldus Wim. “Om maar een voorbeeld te noemen: in 70% van de gevallen leidt de belastingaangifte over het jaar van scheiden tot problemen. Ook de zorg voor kinderen kan in het gedrang komen door onjuiste financiële adviezen. In een tijd waarin toch al veel op zijn kop staat, kan ik als ervaren RFEA zulke onaangename verrassingen voorkomen.”

 

https://www.internetbode.nl/reader/26956/76627/kies-voor-zekerheid-met-een-echtscheidingsadvies

 

21 november 2018

Scheiden? Wat doen we met het huis?

Binnen de Scheidingspraktijk zien we dat een eigen huis vaak een lastig vraagstuk vormt bij een echtscheiding. Dat is logisch. Het huis vormt meestal het grootste financiële bezit van beide partners. Tel daar de emotionele waarde en tal van fiscale regels nog eens bij op en je begrijpt dat dit aspect alle aandacht verdient.

Bij de verdeling van het huis zijn er naar mijn idee drie ‘smaken’: de man blijft er wonen, de vrouw blijft er wonen of het huis wordt verkocht. Wat ik in mijn praktijk daarbij veelvuldig zie, is dat de minstverdienende partner vaak de meeste tijd met de kinderen doorbrengt. Een lastige discrepantie: de ene partner kan zich het huis financieel veroorloven terwijl je voor de kinderen wilt dat de andere partner er blijft wonen.

Terwijl dit al de nodige hoofdbrekens met zich meebrengt, komt ook de fiscus nog eens om de hoek kijken. Zo moet je rekening houden met tal van fiscale regels bij de verdeling van een huis en de nieuwe hypotheek. Wie heeft recht op welke aftrekmogelijkheden en kan de ander dan nog kopen? Mag je partneralimentatie gebruiken om een huis te financieren? Kun je dat misschien in één keer betalen. Hoe zit dat dan fiscaal? De constructie van de hypotheek luistert om al die redenen vrij nauw. Als je dit verkeerd inricht, vervalt de hypotheekaftrek en kun je dat later ook niet meer repareren.

Emoties, dilemma’s, financiële en fiscale vraagstukken; bij de verdeling van een huis komt veel kijken. Binnen de Scheidingspraktijk combineren we de kennis van een ervaren scheidingsbemiddelaar met de expertise van een gespecialiseerde hypotheekadviseur. Samen met beide partners komen we tot een oplossing die recht doet aan hun wensen en fiscaal het meest gunstig uitpakt.

 

31 oktober 2018

Echtscheiding? Denk aan je pensioen

Pensioenen worden bij een echtscheiding regelmatig vergeten. Vooral vrouwen blijken zich maar weinig te verdiepen in de materie. Zo brengt twee derde van de gescheiden vrouwen het pensioen niet ter sprake. Dat is onverstandig. Het niet aankaarten van het pensioen tijdens een scheiding kan namelijk tot een flink pensioentekort leiden. Gelukkig weten wij binnen de Scheidingspraktijk beter. We zetten dit onderwerp nadrukkelijk op de agenda.

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de gescheiden vrouwen denkt dat een scheiding geen invloed heeft op hun pensioen. Niets is minder waar. Een scheiding heeft weldegelijk gevolgen voor het opgebouwde pensioen van beide partners. Het is belangrijk om daarover bij een scheiding iets vast te leggen. Mijn advies: denk aan je pensioen!

Bij een scheiding worden duidelijke afspraken gemaakt over de voor de hand liggende zaken als alimentatie, kinderen, huis en bezittingen. Zodra ik het pensioen ter sprake breng, zie ik dat dit mensen verrast. En dat terwijl het belangrijk is om ook dit goed en tijdig te regelen. Zo is het bijvoorbeeld wenselijk om de scheiding binnen twee jaar te melden bij de pensioenuitvoerder. Dan namelijk kan de pensioenuitvoerder de uitbetaling verzorgen. Natuurlijk vervalt het recht op pensioen nooit, maar voldoe je niet aan deze meldingsplicht dan ben je voor de uitbetaling afhankelijk van je ex. Het spreekt voor zich dat dit niet voor iedereen even prettig is. Om die reden adviseer ik altijd dit direct te regelen.

Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is om een goede specialist in de arm te nemen. Wil je meer weten? Ik vertel je er graag alles over en ook bijvoorbeeld over de mogelijkheid om afwijkende afspraken te maken. Maak vrijblijvend een afspraak, dan zetten we jouw pensioen terug op de agenda.

 

23 februari 2018

Scheiden? Voorkom een vechtscheiding!

Papa en mama die elke dag slaande ruzie hebben, de kinderen inzetten als dwangmiddel, jarenlange rechtszaken. Iedereen kent akelige verhalen over vechtscheidingen. In zo’n situatie wil niemand terechtkomen, zeker niet als je kinderen hebt. Maar het gebeurt wel en de kinderen worden de dupe.

Gisteren verscheen het rapport Scheiden… en de kinderen dan?, gemaakt in opdracht van de overheid. In dit rapport staan veel aanbevelingen, maatregelen waarmee je een vechtscheiding kunt voorkomen. In de media is er veel aandacht voor. Het volledige rapport is hier te downloaden.

Bij de ScheidingsPraktijk gaan we altijd uit van scheiden in goed overleg. Mensen die bij ons komen, kiezen daar ook voor: beide partners zijn in beginsel bereid om samen goede afspraken te maken, het belang van hun kinderen voorop te zetten en elkaar iets te gunnen. We maken vaak mee dat dat goed gaat. Veel respect daarvoor! Ondanks die goede voornemens gebeurt het soms toch dat mensen veel ruzie krijgen, terwijl hun kinderen daar de dupe van zijn.

Wat doen wij om dat zoveel mogelijk te voorkomen? Bij het begin van het scheidingstraject maken we heel duidelijk wat er gaat gebeuren en in welke volgorde. Zo mogelijk spreken we ook een vaste planning af, bijvoorbeeld elke week een afspraak.

We zetten de kinderen hierbij altijd voorop; zo beginnen we met de afspraken voor het ouderschapsplan. Als het goed gaat, zijn alle afspraken binnen een maand rond. Een vlotte afhandeling voorkomt veel ellende, is onze ervaring. Financiële duidelijkheid ook. Daarom wordt onze combinatie van scheidingsbegeleiding en financiële deskundigheid door veel mensen erg op prijs gesteld.

 

2 april 2015

EO-programma “Dilemma” zoekt gasten

Dilemma is een nieuw tv-programma van de EO, dat mensen verder wil helpen bij het maken van moeilijke persoonlijke keuzes. Het programma is in de zomermaanden te zien op NPO2.

Voor het programma is de EO op zoek naar mensen die een scheiding overwegen, maar de keuze om hun relatie te beëindigen nog niet hebben gemaakt. Mensen die bijvoorbeeld voor het dilemma staan: blijven we bij elkaar voor de kinderen of is het beter om uit elkaar te gaan? De redactie van Dilemma kan zich voorstellen dat er talloze andere dilemma’s zijn waar mensen die een scheiding overwegen tegenaan lopen.  

Herken je je in deze situatie of sta je voor een andere moeilijke keuze op dit gebied? Of ken je iemand in je omgeving die dit probleem heeft?  Stuur dan een e-mail naar: trudi.van.der.stelt@eo.nl.

Kijk hier naar de promo-oproep: https://www.youtube.com/watch?v=-M3bkSgOrvM&feature=youtu.be

 

2 april 2015

Nu ook op facebook!

Sinds een paar weken heeft de ScheidingsPraktijk Zeeland ook een facebookpagina: https://www.facebook.com/scheidingspraktijkzeeland. Hierop zetten we berichten over zaken die met scheiden te maken hebben. Soms zijn dat actuele dingen, soms wetenswaardigheden en soms ook gewoon dingen die we willen delen.

 

8 januari 2015

ScheidingsPraktijk Zeeland is verhuisd

De ScheidingsPraktijk Zeeland is verhuisd naar een andere kantoorruimte. U kunt de Zeeuwse scheidingsconsulent nu vinden in kantoorgebouw Stationszicht, Stationspark 29F (2e verdieping) in Goes. Wim Folmer is tevens eigenaar van de Verzekershop. Natuurlijk kunt u ook voor adviezen op het gebied van hypotheken en verzekeringen terecht op het Stationspark.

 

2 december 2014

Wim Folmer leidt nieuwe consulenten op

In november is opnieuw een cursus voor consulenten van de ScheidingsPraktijk gestart. Tijdens deze interne opleiding krijgen nieuwe echtscheidingsconsulenten een gedegen training op alle deelgebieden van scheiden. De Zeeuwse consulent Wim Folmer verzorgt voor de tweede opeenvolgende keer een belangrijk deel van deze training. 

Wim Folmer is sinds twee jaar consulent voor de ScheidingsPraktijk, maar is al vele jaren erkend adviseur in verzekeringen en hypotheken. Wim Folmer: ‘Ook op het gebied van pensioenen en financiële regelingen ben ik deskundig. Daarnaast heb ik veel plezier in lesgeven en bedenk ik graag nieuwe invalshoeken. Bij de snel groeiende landelijke organisatie de ScheidingsPraktijk zochten ze dan ook iemand zoals ik: iemand met theoretische kennis, gekoppeld aan praktijkervaring.’

De ScheidingsPraktijk maakt een snelle groei door. Dit jaar zijn er al 7 nieuwe consulenten bijgekomen in verschillende regio’s van het land. In januari start de opleiding voor alweer een volgende groep consulenten. Ook die cursus wordt voor een groot deel door Wim Folmer verzorgd.

De voorlopige teller staat op 11 consulenten. Het is de bedoeling dat er in elke regio van het land een scheidingsconsulent komt. Men denkt aan een totaal van zo’n 30 consulenten. Zo timmert de ScheidingsPraktijk hard aan de weg, zowel landelijk als regionaal, en zeker in Zeeland.

 

28 augustus 2104

De Scheidingspraktijk op RTL4

De ScheidingsPraktijk in de uitzending van het RTL 4 programma LifestyelXperiencePlus, op zaterdag 30 augustus van 13.25 - 13.55 uur. Ook Wim Folmer van de ScheidingsPraktijk regio Zeeland e/o speelt mee als figurant!

 

3 juli 2014

Interview Radio Zeeland

Op 3 juli werd Wim Folmer geinterviewd door Radio Zeeland. Het onderwerp was een onderzoek dat door de universiteit van Twente wordt gedaan. Klik op de onderstaande link om het geluidsfragment te beluisteren.


Hier is het interview te beluisteren.

 

1 februari 2014

Scheidingscafé Terneuzen, Goes en Vlissingen geslaagd


Op 14,15 en 16 januari vonden in Terneuzen, Goes en Vlissingen weer scheidingscafés plaats. Deze informatiemarkten voor mensen die gaan scheiden, voorzien duidelijk in een behoefte. De deelnemende specialisten zijn allen dan ook zeer enthousiast over de opzet van de avonden. “We hebben bezoekers daadwerkelijk de helpende hand kunnen bieden,” aldus hypotheekadviseur Casey Xavier van Het Financiële Huis in Terneuzen.

Helaas komen echtscheidingen steeds vaker voor in de dagelijkse praktijk van de deelnemende bedrijven. Zo ontstond het idee voor een scheidingscafé: een laagdrempelig initiatief met veel informatie voor mensen die uit elkaar gaan. Dankzij de samenwerking tussen de verschillende bedrijven waren specialisten uit diverse vakgebieden aanwezig. “Ook de bedrijven onderling hebben steun aan elkaar,” zegt Rinus Wouters, advocaat in Vlissingen.

Bezoekers konden aangeven met welke specialisten zij graag rond de tafel wilden gaan zitten, waarna de geheel vrijblijvende gesprekken plaatsvonden. Mensen konden zo tijdens één avond vragen stellen over veel verschillende onderwerpen, zoals de problematiek van een eigen woning, het (nabestaanden)pensioen, huisvesting, de zorg voor de kinderen en allerlei andere zaken die geregeld moeten worden in geval van een echtscheiding. “Er heerst veel onzekerheid over de te nemen stappen bij een scheiding,” signaleert Elles Pasop, notaris in Heinkenszand.

Het enthousiasme van de initiatiefnemers is na deze avond alleen maar toegenomen. Er bleek bij de bezoekers inderdaad veel vraag te zijn naar informatie op allerlei gebied. Zij maakten dan ook dankbaar gebruik van de concrete informatie en de hulp van de deelnemende bedrijven.

De scheidingscafés in Zeeland krijgen in het najaar een vervolg. Naar verwachting zijn de initiatiefnemers voor deze informatiemarkt weer dezelfde bedrijven. Ook dat geeft aan dat er vertrouwen bestaat in de onderlinge samenwerking.