Deskundigen bij scheiding

Deskundigen bij scheiding

Deskundigen bij scheiding kunnen op verschillende terreinen werkzaam zijn. De ScheidingsPraktijk werkt samen met specialisten op elk gebied van uw scheiding. De scheidingsconsulent verzorgt alle contacten voor u, wat het voor u overzichtelijk maakt. Zelf heeft u alleen contact met uw consulent, die natuurlijk wel met u overlegt over uw wensen. Die wensen vormen het uitgangspunt voor de dienstverlening.

Deskundigen bij scheiding kunnen er vele zijn. Om u een idee te geven, zetten we hieronder verschillende disciplines op een rijtje.

De advocaat

De advocaat is in principe alleen nodig voor het aanvragen van de echtscheiding bij de rechtbank. Om een scheiding soepel te laten verlopen, heeft u geen advocaat nodig. U kunt beter uw scheiding in goed overleg regelen, bijvoorbeeld via een scheidingsconsulent. Een advocaat komt namelijk slechts op voor de belangen van één partner, waardoor u een groter risico loopt op een vechtscheiding met alle gevolgen vandien. Denk daarbij aan langdurige processen, hoge kosten en een ernstig verstoorde relatie. Vaak is dit ook niet goed voor uw relatie als ouders van uw kinderen. Kinderen lijden hier ernstig onder. Probeer een vechtscheiding dan ook te voorkomen!

De mediator

De mediator is een bemiddelaar die inhoudelijk geen kennis hoeft te hebben van uw echtscheiding. Hij of zij helpt u bij de communicatie over uw problemen. U krijgt hulp bij het zelf benoemen van die problemen en het zoeken naar oplossingen. De mediator maakt vaak deel uit van het emotionele proces. Hij/zij zal u na een aantal afspraken vaak doorverwijzen naar een advocaat.

De financieel deskundige

Bij een echtscheiding gaat het vaak om financiële en praktische zaken, waarbij de hulp van een deskundige nodig kan zijn. U kunt hierbij denken aan het splitsen van de hypotheek, pensioenen, lijfrentes en kapitaalverzekeringen.

De fiscalist

De fiscalist kan nodig zijn om de echtscheiding belastingtechnisch te regelen. Denk hierbij aan verdeling, schenkingsrecht, toeslagen, aftrekbaarheid van de hypotheek bij een eigen woning, fiscale eenheid en belastingaanslagen.

De notaris

De notaris komt in beeld bij het omzetten van testamenten, erfenissen, akte van verdeling van uw huis, huwelijkse voorwaarden en schenkingen.

De taxateur en/of makelaar

Wie een eigen huis bezit, zal dit huis moeten laten taxeren. Als beide partners elders gaan wonen, moet het huis te koop worden gezet.

Samenwerking

Scheidingsconsulent Wim Folmer was nauw betrokken bij de Scheidingscafés die in het verleden werden georganiseerd in Goes, Middelburg/Vlissingen en Terneuzen. Nog steeds werkt de ScheidingsPraktijk Zeeland samen met vele Zeeuwse deskundigen bij scheiding. Via deze contacten is de scheidingsconsulent goed op de hoogte van de ontwikkelingen rond scheiden op vele deelgebieden.