Procedure bij scheiden

Procedure bij scheiden

De procedure bij scheiden is bij de ScheidingsPraktijk duidelijk ingedeeld in stappen. Scheiden is een zeer ingrijpende levensgebeurtenis. U bent verdrietig, vaak ook boos, u voelt zich machteloos als u ziet hoe de kinderen lijden onder de situatie. U bent overmand door emoties. Daarnaast komen er heel veel praktische zaken op u af; u moet van alles gaan regelen. Hierbij kan de ScheidingsPraktijk u helpen. De consulent volgt een duidelijk stappenplan, zodat u een beter overzicht krijgt. Dat geeft houvast. Hieronder leest u welke procedure bij scheiden de consulent hanteert.

Stap 1: vrijblijvend kennismakingsgesprek

Eén van beide partners zegt tegen de ander te willen scheiden. Het is belangrijk dat de melding duidelijk is en dat de andere partner de tijd krijgt om de boodschap tot zich te laten doordringen. Als u beiden in goed overleg wilt scheiden, kunt u contact opnemen met de ScheidingsPraktijk. In het eerste gesprek bespreekt de consulent met u wat hij voor u kan doen en welke procedure bij scheiden hij volgt.

Stap 2: Intakegesprek

De partners hebben besloten om de scheiding te laten regelen door de ScheidingsPraktijk. Er volgt dan een intakegesprek, waarin de consulent alle benodigde gegevens verzamelt om de scheiding in gang te zetten. Het gaat om zaken als persoons- en inkomensgegevens en gegevens over pensioen, inboedel en woning. De consulent schat in voor welke zaken hij misschien deskundigen moet raadplegen.

Stap 3: voortgangsgesprekken

In een paar gesprekken komen vervolgens de vorderingen en eventuele struikelblokken aan de orde. De consulent komt waar nodig samen met u tot oplossingen. Als u het eens bent, legt de consulent de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant. Als u minderjarige kinderen heeft, dan is daarnaast een ouderschapsplan verplicht. Hierin staan ondermeer afspraken over een omgangsregeling en betaling van kinderalimentatie.

Stap 4: ondertekening documenten

Beide (ex) partners ondertekenen het echtscheidingsconvenant en zo nodig het ouderschapsplan.

Stap 5: advocaat en rechtbank

De consulent stuurt de documenten op naar een advocaat, die ze indient bij de rechtbank met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. De afhandeling door de rechtbank duurt zo’n 6 tot 8 weken. Als de rechter het verzoek tot echtscheiding goedkeurt, is de scheiding een feit. De scheiding wordt daarna ingeschreven in het gemeenteregister (GBA).

Stap 6: einde dienstverlening

De dienstverlening van de ScheidingsPraktijk eindigt twee maanden na inschrijving van de scheiding in het gemeenteregister. De consulent neemt in deze fase altijd nog een keer contact met u op. Enerzijds om eventueel nog wat zaken te bespreken. Anderzijds om de dienstverlening te evalueren, waarbij de consulent een evaluatieformulier over de procedure bij scheiden gebruikt. U kunt in dit gesprek aangeven of u tevreden was over de gang van zaken.

Zoekt u meer informatie over scheiden? Via onze pagina Downloads vindt u overheidsbrochures over scheiden.